bộ phận nên chú ý của nam giới

Những bộ phận cần chú ý trên cơ thể nam giới

Nhiều nhất là các vi khuẩn demodex – loại chân khớp ký sinh tạm thời ở nang lông. Kẻ răng Khoang miệng là con đường duy nhất mà thực phẩm đi qua, nhưng bạn biết không, cứ mỗi 1 mét vuông khoang miệng của nam giới có hơn 100 ngàn vi sinh vật, trong đó