cách tập yoga hiệu quả

Làm thế nào để tự tập yoga hiệu quả?

Nên bạn hãy rất cẩn thận khi lựa chọn sách hay các video hướng dẫn tập. Thời gian tập Việc tự tập tại nhà cho bạn thời gian rất linh động. Bạn có thể tập bất cứ khi nào bạn muốn. Tuy nhiên, đây cũng có mặt trái vì do thời gian quá linh động